Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang

BÁC SĨ
~PHAN THIỆU XUÂN GIANG~

Thông tin liên hệ, quá trình học tập và nơi công tác hiện nay Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang

Thông tin liên hệ
  • Bs Phan Thiệu Xuân Giang là Bác sĩ Y Khoa tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, ông theo học bằng chuyên sâu Tâm thần kinh tại Bệnh viện Nhi đồng tại Westmead, Sydney (Úc), chứng nhận về Tâm thần học của đại học y Harvard (Hoa Kỳ) và Các Khuyết tật Phát triển tại Đại học California, San Francisco và Đại học California, Davis (Hoa Kỳ)
  • Bs Xuân Giang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đánh giá và can thiệp cho các rối loạn phát triển ở trẻ em cũng như điều trị cho các chứng rối loạn tâm thần cho bệnh nhân ở mọi lứa tuổi. Bệnh nhân khám Bs Xuân Giang là cả người trong nước và quốc tế.