Giáo viên can thiệp trẻ tại Trung tâm Nhân Hòa Tp Hồ Chí Minh

Với phương châm TẬN TÂM ĐỒNG HÀNH vì sự phát triển tiến bộ của trẻ, yêu thương trẻ và đáp ứng lòng mong mỏi của phụ huynh, trung tâm Nhân Hòa luôn coi trọng phát triển và trau dồi kiến thức chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Đảm bảo trẻ can thiệp tại trung tâm có sự phát triển tốt nhất.

1. Trẻ em can thiệp 1-1 tại trung tâm HTPT GDHN Nhân Hòa:

2. Đội ngũ giáo viên chuyên môn phải đáp ứng yêu cầu chuyên ngành liên quan như:

 • Chuyên viên Âm ngữ trị liệu
 • Giáo viên giáo dục đặc biệt
 • Tâm lý học
 • Tâm lý giáo dục
 • Giáo viên mầm non.
 • Công tác xã hội

3. Các phương pháp can thiệp sớm hiệu quả nhất hiện nay áp dụng tại Trung tâm Nhân Hòa

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực can thiệp sớm – phát triển trẻ em và tham vấn trị liệu tâm lý, trung tâm Nhân Hòa áp dụng các phương pháp can thiệp sớm hiệu quả nhất hiện nay để can thiệp cho trẻ em. Các phương pháp can thiệp:

 • Can thiệp Âm ngữ cho trẻ:
 • Trị liệu giáo dục theo chương trình Từng Bước Nhỏ.
 • Chương trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Trị liệu giáo dục theo chương trình TEACCH.
 • Trị liệu giáo dục theo chương trình Basic 3.
 • Trị liệu bằng trò chơi lấy trẻ làm trung tâm (phương pháp Floortime).
 • Trị liệu giáo dục theo phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (ABA).
 • Trị liệu can thiệp sớm ESDM (Mô hình can thiệp sớm Denver)

Bên cạnh đó, hàng tuần, trung tâm luôn họp chuyên môn, đánh giá sự phát triển của các trường hợp đặc biệt cũng như chia sẻ, trau dồi chuyên môn giáo viên can thiệp, đảm bảo trẻ can thiệp tiến bộ tốt nhất theo phương châm: Can thiệp sớm – can thiệp đúng hướng – can thiệp đủ. Từng bước giúp trẻ phát triển và hòa nhập.

Trung tâm Nhân Hòa thực hiện can thiệp cho trẻ em chậm nói, trẻ rối loạn phổ tự kỷ, trẻ tăng động giảm chú ý, trẻ chậm phát triển, trẻ nói lắp, ngọng và tham vấn trị liệu tâm lý. Tất cả vì sự phát triển của trẻ: Tận Tâm – Hiệu Quả – Tiến bộ.

Đội ngũ giáo viên Trung tâm Nhân Hòa: