Trẻ chậm phát triển

Trung tâm Nhân Hòa chia sẻ các kiến thức về dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ, ngôn ngữ. Các dấu hiệu nhận biết sớm, nơi khám, trường dạy trẻ chậm phát triển giúp bé tiến bộ tốt.