Chơi đùa để phát triển giao tiếp sớm cho trẻ Tự kỷ

Ngày 13/11/2022 vừa qua, Trung tâm HTPTGDHN Nhân Hòa đã mời BS. Phan Thiệu Xuân Giang đến để chia sẻ và cập nhật kiến thức cho nhân viên và giáo viên của Trung tâm với nội dung “Chơi đùa để phát triển giao tiếp sớm cho trẻ Tự kỷ. Phân biệt giữa can thiệp phát triển giao tiếp và phát triển nhận thức”.

Buổi thảo luận, học tập, chia sẻ kinh nghiễm về các vấn đề về trẻ tự kỷ được bàn luận và đào sâu. Sau buổi chuyên đề, các giáo viên của Trung tâm đã được cung cấp kiến thức về cơ chế thần kinh của các triệu chứng ở trẻ, đồng thời hiểu thêm về các lĩnh vực cần can thiệp cho trẻ tự kỷ.

Trong đó, 5 đặc điểm cần lưu ý khi can thiệp bao gồm:

  1. Điều trị nhắm vào các hành vi tự kỷ bao gồm: chú ý, tuân thủ luật, bắt chước vận động, giao tiếp, sử dụng đồ chơi phù hợp và các kỹ năng xã hội.
  2. Những kỹ năng mới được học nên được áp dụng trong những tình huống khác nhau.
  3. Môi trường dạy phải được cấu trúc chặt chẽ với tỷ lệ học sinh và giáo viên thấp.
  4. Gia đình phải liên quan nhiều đến các hoạt động của trẻ, cha mẹ cũng có thể là nhà trị liệu hay người cùng trị liệu.
  5. Chú ý đến việc phát triển các kỹ năng cần để chuyển trẻ từ chương trình trị liệu sang trường học hay lớp mẫu giáo.

Đội ngũ giáo viên Trung tâm mong muốn ngày càng tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá áp dụng can thiệp hiệu quả cho các trẻ theo học tại Trung tâm Nhân Hòa.

  Chơi đùa để phát triển giao tiếp sớm cho trẻ Tự kỷ

TƯ VẤN VÀ ĐẶT HẸN